روزنامه پیروزی در آستانه دربی پایتخت به صحبت‌های برانکو پرداخته و قیمت تمدید قرارداد طارمی هم مشخص شده است.

روزنامه پیروزی در آستانه دربی پایتخت به صحبت‌های برانکو پرداخته و قیمت تمدید قرارداد طارمی هم مشخص شده است.

محسن ترکی هم به نظر می‌رسد به سرخ‌ها بدهکار است.

جادوگر هم بعد از پروین به تمرین سرخپوشان می‌رود.