استقلالی ها سوشا مکانی را برگ برنده خود دانسته اند و از این طریق برای قرمزها کری خوانده اند.

استقلالی ها سوشا مکانی را برگ برنده خود دانسته اند و از این طریق برای قرمزها کری خوانده اند.

ایران ورزشی معتقد است این بازی گره کور قهرمانی را باز خواهد کرد.

همسر پورحیدری معتقد است سرپرست استقلال شرایط حضور روی نیمکت استقلال را ندارد.