حرکت قایق ها در دریاچه ارومیه‎ ایرنا - ارومیه - با بالا آمدن سطح تراز دریاچه ارومیه در ماه های اخیر امکان تردد قایق ها در این دریاچه فراهم گردیده است. این مسیر تردد در حدود شش ماه پیش بطور کامل به نمکزار تبدیل شده بود.