تا این لحظه شکایتی از ترکی به دست ما نرسیده

* در مورد دو صحنه‌ای که استقلالی‌ها مدعی هستند دو پنالتی برای آنها گرفته نشده، باید در بازبینی مجدد فیلم بازی را بررسی کنیم.

* تا این لحظه شکایتی از ترکی به دست ما نرسیده