کمک‌داور پیشین فوتبال کشورمان به نداشتن شرایط احراز صلاحیت برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال معترض است.

حسن کامرانی‌فر درباره اینکه صلاحیتش برای حضور در انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال احراز نشده است،‌ اظهار داشت: چهارشنبه هفته گذشته به این مسئله اعتراض کردم. ظاهراً به‌خاطر عدم سوابق مدیریتی صلاحیتم احزار نشده است، اما در بخش دولتی چند سال سوابق مدیریتی دارم. در همین زمینه مدارکم را تحویل فدراسیون فوتبال دادم.