تماشاگران استقلال پیش از شروع بازی امروز تولد بهترین گلزن تاریخ باشگاه را خود را تبریک گفتند.

تماشاگران استقلال پیش از شروع بازی امروز تولد بهترین گلزن تاریخ باشگاه را خود را تبریک گفتند.

تماشاگران استقلال پیش از شروع بازی امروز به شدت آرش برهانی را تشویق کردند و تولد وی را تبریک گفتند.


برهانی هم سمت تماشاگران رفت و از آنها بابت شعارهایشان تشکر کردند. همچنین آبی ها میلاد میداوودی و کیانوش رحمتی را هم که سابقه بازی در استقلال را دارند و هم اکنون در سایپا فعالیت می کنند را هم تشویق کردند.