تماشاگران سیاه جامگان با یک دستگاه اتوبوس خود را به ورزشگاه یادگار امام قم رساندند.

تماشاگران سیاه جامگان با یک دستگاه اتوبوس خود را به ورزشگاه یادگار امام قم رساندند.

با توجه به اینکه سیاه جامگان امروز دیدار حساس و سرنوشت‌سازی در ورزشگاه یادگار امام قم مقابل صبا انجام می‌دهد تماشاگران مشهدی از شب گذشته به سمت قم حرکت کردند و پیش از آغاز مسابقه به محل این بازی رسیدند.


هواداران سیاه جامگان با یک دستگاه اتوبوس به قم آمدند و امیدوار هستند تیمشان امروز به 3 امتیاز دست پیدا کند و در لیگ برتر بماند.