استقلال جوان به مناسبت دو هفته صدرنشینی پرسپولیس به این تیم دو ستاره تقدیم کرده است.

استقلال جوان به مناسبت دو هفته صدرنشینی پرسپولیس به این تیم دو ستاره تقدیم کرده است.

امید ابراهیمی هم می‌خواهد با استقلال تمدید کند که این خبر خوشی برای هواداران آبی محسوب می‌شود.

گزینه‌های جانشینی مگویان هم مشخص شدند.