اگر حنیف عمران‌زاده زیر توپ نزند و با رحمتی آشتی کند، می‌تواند به استقلال بازگردد.

اگر حنیف عمران‌زاده زیر توپ نزند و با رحمتی آشتی کند، می‌تواند به استقلال بازگردد.

قلعه‌نویی هم در میان عشق یا تعهد گیر افتاده؛ چه می‌کنی امیر؟ یک هفته دیگر مشخص می‌شود!