پس از دربی 82 و به ثمر رسیدن 4 گل توسط پرسپولیسی ها، هواداران این تیم عدد 4 را نیز در کری های فوتبالی خود استفاده می کنند.

پس از دربی 82 و به ثمر رسیدن 4 گل توسط پرسپولیسی ها، هواداران این تیم عدد 4 را نیز در کری های فوتبالی خود استفاده می کنند.
در عکس فوق ابتکار جالب هواداران پرسپولیس را استفاده می کنید که با استفاده از اعداد 6 و 4 یادی از هادی نوروزی کاپیتان فقید خود کرده اند.
. ابتکار جالب هواداران پرسپولیس در استفاده از اعداد 4 و 6 + عکس