وحید هاشمیان ملی پوش سابق ایران پست آخر اینستاگرامش را حذف کرد.

وحید هاشمیان پیشکسوت فوتبال ایران که سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس را دارد صبح امروز پستی در اینستاگرام منشر کرد. عکسی که هاشمیان منتشر کرده بود در راستای حمایت او از پرسپولیس بود و در فضا های مجازی دست به دست شد. هاشمیان که دید این پستش بازتاب زیاده داشته اقدام به حذف عکس کرد.