میداوودی می گوید به شایعات توجهی ندارد.


میداوودی می گوید به شایعات توجهی ندارد.

میلاد میداوودی مهاجم سایپا، بعد از بازی با استقلال تحت فشار بود. او یک موقعیعت عالی از دست داد و همین اتفاق کافی بود تا برایش شایعات زیادی به راه بیفتد؛ اینکه ابراهیم صادقی کاپیتان تیم به او پریده که چرا توپ خراب کرده است. میلاد که دوست ندارد در این باره حرف بزند، خیلی کوتاه می گوید: «اصلا توجهی به این حاشیه ها ندارم. در سایپا دوستی و رفاقت بین همه بچه ها وجود دارد و اصلا این خبرها صحت ندارد.»