باشگاه ذوب‌آهن اسنادی را در خصوص تعهد رسمی باشگاه پرسپولیس برای پرداخت حق رشد محسن مسلمان منتشر کرد.

در پی مطرح شدن مجدد موضوع عدم پرداخت حق رشد پیام صادقیان از طرف باشگاه پرسپولیس و همچنین عدم پرداخت مبلغ قرارداد محسن مسلمان از سوی این باشگاه، سایت باشگاه ذوب آهن اصفهان اقدام به انتشار این مدارک می‌کند که در زیر قابل مشاهده است: