فکری هم آرزو دارد برای استقلال به میدان برود. در روزهایی که حنیف کنار گذاشته شده و مگویان هم محروم است، بازگشت فکری می‌تواند خبر خوشی باشد!

مدافع کاستاریکایی سرخ‌ها همچنان تمایل دارد در پرسپولیس بازی کند.

فکری هم آرزو دارد برای استقلال به میدان برود. در روزهایی که حنیف کنار گذاشته شده و مگویان هم محروم است، بازگشت فکری می‌تواند خبر خوشی باشد!