روزنامه ورزشی گل به انتخاب بهترین خارجی بعد از انقلاب در برنامه نود اشاره کرده و دوئل اصلی را میان برانکو و کی روش می داند.

روزنامه ورزشی گل به انتخاب بهترین خارجی بعد از انقلاب در برنامه نود اشاره کرده و دوئل اصلی را میان برانکو و کی روش می داند.

پورحیدری هم می گوید مظلومی انتظار ندارد قلعه نویی به او راه بدهد. علی دایی هم در پاسخ به انتقادات حامی مالی صبا از امیرحسین صادقی، از بازیکنش حمایت کرده است.