استقلال جوان مانور زیادی روی دیدار گسترش و پرسپولیس داده و بازی در یادگار را ظلم به حق‌الناس می‌داند.

استقلال جوان مانور زیادی روی دیدار گسترش و پرسپولیس داده و بازی در یادگار را ظلم به حق‌الناس می‌داند.

بوی 8 سال دوری از جام هم پاسخ این روزنامه به رقیب سرخ است.