مهدی هاشمی نسب باز هم با صحبت هایش نگاه ها را به سمت خود کشاند. او پیش تر نیز همراه خداداد عزیزی - دوست نزدیکش - افشاگری هایی در این خصوص کرده بودند.

مهدی هاشمی نسب باز هم با صحبت هایش نگاه ها را به سمت خود کشاند. او پیش تر نیز همراه خداداد عزیزی - دوست نزدیکش - افشاگری هایی در این خصوص کرده بودند.

رامین رضاییان با اشاره به اشتباه داور دیدار سایپا و استقلال گفت: ما پرسپولیسی ها صد سال سیاه نمی خواهیم داوری به نفع مان باشد.

توضیح فرزاد مجیدی در خصوص حمله به خودش در تمرین استقلال و چشم انتظاری هواداران برای رفتن فرهاد به استادیوم برای بازی این هفته از دیگر تیترهای خبرورزشی است.