فرهاد مجیدی یار دوازدهم سرمربی استقلال برابر تراکتورسازی است.

فرهاد مجیدی یار دوازدهم سرمربی استقلال برابر تراکتورسازی است.

کم‌کاری میداوودی هم رد شده و قرار است تنها جریمه شود.