فرزاد مجیدی، سرپرست استقلال چهار روزی ست که در تمرینات این تیم حضور ندارد.

پس از شکست استقلال در داربی، عده ای از هواداران استقلال فرزاد مجیدی که قصد ورود به زمین ترین این تیم را داشت، مورد ضرب و شتم قرار دادند و موجبات دلخوری سرپرست آبی ها را فراهم کردند؛ اما عبدالهی، مشاور عالی افشار زاده تاکید کرد غیبت مجیدی در تمرینات استقلال ربطی به این مسائل ندارد و سرپرست استقلال به دلیل بیماری چند روزی قادر به شرکت در تمرینات آبی پوشان نیست.