ابرارورزشی هم تیتر یک خود را به رقابت سه کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال اختصاص داده است.

قلعه نویی گفته شرافتش را به بازی استقلال نمی فروشد.

گرفتن پول از بازیکنان آکادمی استقلال حسن روشن را ناراحت کرده تا او قید کار کردن در این آکادمی را بزند.

مصطفوی معتقد است رییس فدراسیون دو ماه پیش مشخص شده است.