انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال تیتر اصلی روزنامه ورزشی دولت را به خود اختصاص داده است.

کسب سهمیه المپیک توسط سوریان از دیگر تیترهای مهم این روزنامه است.

مظلومی به بازیکنانش توصیه کرده به فکر پول نباشند و تراکتورسازی را ببرند! امیر قلعه نویی هم می گوید نقاط ضعف استقلال را خوب بلد است.