ابتدا باید صحت عکس سوشا مکانی را بررسی کنیم و در صورتی که اثبات شود این عکس واقعی است

حجت‌الاسلام علیرضا علیپور رئیس کمیته صیانت از سلامت سازمان درباره نوع پوشش مکانی در تمرین پرسپولیس گفت: ابتدا باید صحت عکس سوشا مکانی را بررسی کنیم و در صورتی که اثبات شود این عکس واقعی است و فتوشاپ نیست این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. اگر عکس درست باشد مکانی را خواهیم خواست تا توضیحاتش را در این باره ارائه کند. مطمئناً این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می‌کنیم و در صورت لزوم برخورد لازم با وی صورت می‌گیرد