یوسف وکیا پس از مدت ها به لیست ١٨ نفره تیمش بازگشته است و ممکن است امروز برابر نفت به میدان برود.

یوسف وکیا پس از مدت ها به لیست ١٨ نفره تیمش بازگشته است و ممکن است امروز برابر نفت به میدان برود.

دراگان اسکوچیچ برای دیدار با نفت تهران یوسف وکیا بازیکن بومی فولاد را پس از گذراندن مراحل مصدومیتش به لیست ١٨ نفره اش اضافه کرده است.


وکیا که در بازی جام حذفی برابر ایثار جیرفت مصدوم شده بود بسیاری از لیگ را از دست داد. او احتمالا امروز برایر نفت در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.


حضور نداشتن مهدی بدرلو در لیست ١٨ نفره اسکوچیچ در نوع خود جالب توجه است.