مهدی طارمی پس از پیروزی شیرین پرسپولیس مقابل گسترش عکس زیر را منتشر کرد و نوشت: با داش محسن فابرگاس.

مهدی طارمی پس از پیروزی شیرین پرسپولیس مقابل گسترش عکس زیر را منتشر کرد و نوشت: با داش محسن فابرگاس.

او شماره دو بازیکن فقید پرسپولیس را هم در توضیح عکسش نوشت.