سرخپوشان پایتخت دوباره روی ابرها هستند و باخت مقابل نفت را با پیروزی پر گل و 4 تایی برابر گسترش فولاد فراموش کردند.

مسلمان در عکس زیر توضیح داده چگونه می‌توان تاخیر پرواز را بی‌خیال شد!