برد 4تایی پرسپولیس مقابل گسترش، سرخ‌ها را به یاد دربی 82 انداخته است.

برانکو به شاگردانش افتخار می‌کند و به بازی جوانمردانه تراکتور هم رو جلد پیروزی اشاره شده است.

4 روز تا قهرمانی؟ باید دید هفته آخر چه خواهد شد.