همسر و دختر برانکو ایوانکوویچ به ایران آمدند تا برای بازی آخر پرسپولیس به مربی این تیم روحیه بدهند.

طاهری به برانکو قول داده بود هماهنگی لازم برای ورود همسر و دخترش به استادیوم آزادی را انجام خواهد داد و مشکلی پیش نخواهد آمد و آنها می توانند از جایگاه ویژه این بازی را نظاره گر باشند.

در نهایت طاهری نتوانست این کار را انجام دهد و همسر و دختر برانکو از اتاق برانکو در هتل، نظاره گر این بازی هستند.