یوسف آدم سرمربی الاهلی از کار برکنار شد و جای خود را به لوکا داد.

یوسف آدم سرمربی الاهلی از کار برکنار شد و جای خود را به لوکا داد. این مربی در آخرین بازی فصل تیمش در امیر کاپ، مقابل الجیش جباری را بیرون از ترکیب گذاشت که این موضوع، سر و صدای زیادی به راه انداخت.

کسی نمی دانست دلیل این تصمیم چیست ولی خیلی زود خبر رسید جباری با یوسف آدم به مشکل خورده است.

حالا در این شرایط، بهترین خبر برای جباری شنیدن خبر برکناری این مربی است.