اولین واکنش به حضور علیرضا بیرانوند توسط کمال کامیابی نیا رخ داد و او با انتشار پستی به استقبال این انتقال رفت.

عکس/ واکنش‌ بازیکن پرسپولیس به‌حضور بیرانوند