سیاست > دولت - ایرنا نوشت:

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص تخریب دولت و تیم هسته ای در روز گذشته، گفت: اگر دوستانی دغدغه ای دارند و بخواهند به این صورت در محافل مختلف مطرح کنند و موجب تضعیف این فرصت ملی شوند، قطعا یک رفتار مغایر منافع ملی را انجام می دهند.

محمد باقر نوبخت امروز چهارشنبه و در حاشیه نشست هیات دولت، در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که اخیرا در رخدادهای ملی شاهدیم که در جهت تخریب دولت و خصوصا تیم هسته ای اقدام می شود، گفت: تردید نداشته باشید کسانی که با هر انگیزه ای این کار را انجام دهند، خلاف مصالح ملی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، این رفتارها در تعارض با توصیه رهبر معظم انقلاب است که به همه افراد داشتند و با صراحت بیان کردند.

سخنگوی دولت با تاکید بر این که همه از نظر ایشان مطلع هستند، تصریح کرد: تاسی از این نظر، قطعا منافع ملی ما را تامین می کند.