با دکتر عارف در این باره رایزنی و گفتگویی بین ما نشده است. ما از قدیم رفیق هستیم و سلام علیک داریم.

علی #لاریجانی رییس مجلس نهم در بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی درباره رقابت با عارف بر سر کرسی ریاست مجلس، گفت:

* خیلی در این باره حساس نباشید، دو روز صبر کنید همه چیز روشن خواهد شد.

* توجه داشته باشید که ساختار داخلی مجلس یک ساختار دموکراتیک است و ما هم باید در اینباره به این مساله توجه کنیم و تلاش شود از آن عدول نشود. درست است که رسانه ها به این مساله می پردازند ولی باید بدانیم نمایندگان مجلس خبرگان این ملت هستند و احتیاج ندارند که از بیرون به آنها فشار وارد شود. خودشان تصمیم می گیرند و ظرف چند روز آینده همه چیز مشخص خواهد شد.

*با دکتر #عارف در این باره رایزنی و گفتگویی بین ما نشده است. ما از قدیم رفیق هستیم و سلام علیک داریم.