رقابت‌های #والیبال انتخابی #المپیک از هشتم خرداد در توکیو آغاز می‌شود و به مدت ۹ روز پیگیری خواهد شد.

رقابت‌های #والیبال انتخابی #المپیک از هشتم خرداد در توکیو آغاز می‌شود و به مدت ۹ روز پیگیری خواهد شد.

برنامه کامل این دیدارها به وقت ایران به شرح زیر است:

* شنبه هشتم خرداد ماه:

ساعت 5 و 30 دقیقه: ایران - استرالیا
ساعت 8 و 15 دقیقه: چین - فرانسه
ساعت 11: لهستان - کانادا
ساعت 14 و 40 دقیقه: ژاپن - ونزوئلا

*یک‌شنبه نهم خرداد ماه:

ساعت 5 و 30 دقیقه: ایران - کانادا
ساعت 8 و 15 دقیقه: ونزوئلا - استرالیا
ساعت 11: فرانسه - لهستان
ساعت 14 و 35 دقیقه: ژاپن - چین

*سه‌شنبه یازدهم خرداد ماه:

ساعت 5 و 30 دقیقه: استرالیا - کانادا
ساعت 8 و 15 دقیقه: چین - ونزوئلا
ساعت 11: ایران - فرانسه
ساعت 14 و 40 دقیقه: ژاپن - لهستان

*چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه:

ساعت 5 و 30 دقیقه: ونزوئلا - کانادا
ساعت 8 و 15 دقیقه: فرانسه - استرالیا
ساعت 11: چین - لهستان
ساعت 14 و 35 دقیقه: ایران - ژاپن

*پنج‌شنبه سیزدهم خرداد ماه:

ساعت 5 و 30 دقیقه: کانادا - فرانسه
ساعت 8 و 15 دقیقه: ایران - چین
ساعت 11: لهستان - ونزوئلا
ساعت 14 و 40 دقیقه: ژاپن - استرالیا

*شنبه پانزدهم خرداد ماه:

ساعت 5 و 30 دقیقه: چین - استرالیا
ساعت 8 و 15 دقیقه: ونزوئلا - فرانسه
ساعت 11: ایران - لهستان
ساعت 14 و 35 دقیقه: ژاپن - کانادا

*یک‌شنبه شانزدهم خرداد ماه:

ساعت 5 و 30 دقیقه: ایران - ونزوئلا
ساعت 8 و 15 دقیقه: کانادا - چین
ساعت 11: استرالیا - لهستان
ساعت 14 و 40 دقیقه: ژاپن - فرانسه