سردار مصطفی آجرلو به عنوان مدیر عامل جدید تراکتورسازان انتخاب شد.


او که مدیر عاملی پاس و استیل آذین را هم در کارنامه دارد پس از کناره گیری سعید عباسی مدیرعامل جدید تبریزی ها شد.

آجرلو عضو هیات مدیره تراکتورسازی هم بوده است.