محمدرضاعباسی، مدیرعامل باشگاه‌سیاه‌جامگان در خصوص تغییر نام این باشگاه به مشهدالرضا به خبرنگار ورزشی ایلنا گفت:

نام تیم هنوز انتخاب نشده است و ما از دوستان و مردم تقاضا کردیم که یک اسم برای باشگاه انتخاب کنند که پسوند آن مشهدالرضا باشد.

اسم باشگاه ما سیاه‌جامگان مشهدالرضا بود اما حالا می‌خواهیم نام سیاه‌جامگان را حذف کنیم و یک اسم دیگر با پسوند مشهدالرضا داشته ‌باشیم. این که می‌گویند نام باشگاه مشهدالرضا شده است اشتباه است. امیدوارم مردم به جای سوژه کردن این موضوع در شبکه‌های مجازی، پیشنهادهایی برای اسم باشگاه بدهند.

به دو دلیل تصمیم گرفتیم که این کار را انجام بدهیم. یک اینکه از نظر شرعی ابومسلم دشمن ائمه ما بوده است و سیاه جامگان نام لشکر آن. علمای دینی مملکت‌مان نیز در این خصوص تذکرات به جایی را مطرح کردند که به دیده منت این تذکرات را عملی خواهیم کرد. دوم اینکه بر اساس کمیسیون ماده 5، اسم سیاه جامگان نمی‌توانست در لیگ برتر باشد و این نام اساسا باید تغییر می‌کرد.

ما هیچوقت اسم مشهدالرضا را به تنهایی برای این باشگاه نمی‌گذاریم، چون این نام قداست دارد و ممکن است در ورزشگاه شعارهایی داده شود که در شان نام مشهد و امام رضا (ع) نباشد.