عکسهایی را می بینید که این عکاس در سه روز از محمد علی گرفته بود.

محمد علی در یک رستوران در میامی

توضیح تصویر 1: محمد علی در یک رستوران در میامی. دنی لیون عکاس این عکس در آن سال سه روز را با محمد علی گذراند.

علی در حال بازی با یک کودک در یکی از خیابان‌های میامی

توضیح تصویر 2: علی در حال بازی با یک کودک در یکی از خیابان‌های میامی فلوریدا. او برای تمرین دومین مبارزه‌اش با جری کری به این شهر آمده بود.

علی در حال تمرین برای مبارزه کردن با کری

توضیح تصویر 3: علی در حال تمرین برای مبارزه کردن با کری، پنج سال قبل از این عکس، علی به دلیل سر باز زدن از شرکت در ارتش آ‌مریکا از مقام‌های بوکس خود محروم شد.

علی صبح زود در حال تمرین بوکس

توضیح تصویر 4: علی صبح زود در حال تمرین بوکس.

علی با طرفداران جوان به مربی خود گوش می‌دهد

توضیح تصویر 5: علی در حالی که با طرفداران جوان خود نشسته است و به صحبت‌های مربی خود آنجلو داندی گوش می‌دهد.

علی با یک کودک در پیشخوان یک رستوران

توضیح تصویر 6: علی با یک کودک در پیشخوان یک رستوران نشسته است.

تصویر 7

توضیح تصویر 7: لیون: هیچ علامتی بر روی صورت علی نبود. منظورم این است که او صورتش شبیه به یک بچه بود. هیچ بریدگی یا چیزی روی صورت او دیده نمی‌شد.

علی در حال سرد کردن بدنش بعد از دویدن در صبحگاه

توضیح تصویر 8: علی در حال سرد کردن بدنش بعد از دویدن در صبحگاه. در ماشین تصویر باندیدی برون، رفیق چندین ساله علی را می‌بینیم.

تصویر 9

توضیح تصویر 9: لیون: این پسر تواضع خاصی داشت که نمی‌توانم آن را به خوبی توصیف کنم.