وحید امیری بعد از عقد قرارداد با پر‌‌‌‌سپولیس گفت: به ندای قلبم گوش دادم و تیم جدیدم را انتخاب کردم.

امیری: به ندای قلبم گوش دادم و پرسپولیسی شدم
وحید امیری

وحید امیری بعد از عقد قرارداد با پر‌‌‌‌سپولیس در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: من شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ام و تمرکزم بر روی تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی بود. به ندای قلبم گوش دادم و بعد از مشورتی که با خانواده‌‌ام انجام دادم به پر‌‌‌‌سپولیس پیوستم.

وی ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داد: امیدوارم در پر‌‌‌‌سپولیس بتوانم سال خوبی را پشت سر بگذارم. من در این چند شب از شدت استرس نتوانستم به راحتی بخوابم. خدا خواست در این ماه عزیز این اتفاق رخ دهد و من به همین دلیل اتفاقات رخ داده را به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم که سال با شکوهی را در باشگاه پر‌‌‌‌سپولیس پشت سر بگذاریم.

امیری افزود: برانکو ، مربی با دانشی است و امیدوارم که بتوانم در این تیم مثمرثمر باشم. در این مدت هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران پر‌‌‌‌سپولیس همیشه به من لطف داشتند و هر جا که من را می‌دیدند ابراز علاقه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند. همین ندای درونی باعث شد که به پر‌‌‌‌سپولیس بیایم و امیدوارم سال خوبی را پشت سر بگذاریم./منبع ایسنا