خسرو حیدری قراردادش را با استقلال تمدید کرد.

خسرو حیدری قراردادش را با استقلال تمدید کرد.

خسرو حیدری قراردادش را به مدت سه سال دیگر با استقلال تمدید کرد.حیدری که هنوز یک سال دیگر با این تیم قرارداد داشت ۳۳ ساله است و با امضای این قرارداد تا ۳۷ سالگی باید برای استقلال بازی کند.