پرستو صالحی، بازیگر استقلالی سینمای کشورمان عکس و متن زیر را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.