بازیکن تیم فوتبال استقلال قراردادش را با این تیم ۲ سال ثبت کرد.

بختیار رحمانی بازیکن جدید تیم فوتبال استقلال قرارداد خود را با این تیم در هیات فوتبال ثبت کرد.

مدت قرارداد این بازیکن با استقلال به مدت ۲ سال خواهد بود.