دروازه بان سوم تیم تراکتورسازی هدیه ای را به یکی از هواداران تیمش داد.

محمد امین بهرامی، دروازه بان تیم ملی جوانان که به تازگی راهی راهی تراکتورسازی شده است، روز گذشته دستکش هایش را به یک هوادار خردسال اهدا کرد.


این هوادار خردسال وقتی از بهرامی درخواست دستکش هایش را کرد، این دروازه بان بدون معطلی دستکش ها را به هوادار هدیه کرد.