مهدی تاج پیش از انتخاب به عنوان ر ئیس فدراسیون فوتبال وعده کرده بود که در فصل جدید بلیط فروشی بازی ها به باشگاه ها واگذار خواهد شد و این برای اولین بار است که باشگاه ها تمام و کمال مجری بلیط فروشی خواهند شد.

این از الزامات فوتبال حرفه ای است و تحقق آن باشگاه ها را به تکاپو وا خواهد داشت که برای جذب تماشاگر دست به رفتارهای جالبی بزنند و این شاید حتی منجر به بهبود شرایط بازی تیم ها شود.


از همه مهمتر با واگذاری بلیط فروشی بازی ها به باشگاه ها - باشگاه ها زودتر به منابع مالی تامین شده از این طریق دست خواهند یافت در حالی که پیش تر باشگاه ها باید منتظر حساب و کتاب از سوی سازمان لیگ برتر می ماندند و بعد از مدتی به درآمد حاصله از بلیط فروشی دست می یافتند و گاهی هم این درآمدها به خاطر بدهی باشگاه ها بلوکه می شد.


علی کاظمی، دبیر سازمان لیگ برتر می گوید که این سازمان آماده واگذاری بلیط فروشی بازی های لیگ برتر به باشگاه ها است! آنچه که مسلم است با حرف وعده ای تحقق پیدا نخواهد کرد و بهتر است سازمان لیگ برتر تصمیم خود را اجرایی کند.


در فوتبال حرفه ای با اینکه برخی از باشگاه های بزرگ فاقد استادیوم اختصاصی است سال هاست که بلیط فروشی بازی های خود را برعهده گرفته اند و حتی برخی از باشگاه ها بلیط های بازی اشان را پیش فروش می کنند.


هر چه باشگاه ها درگیر کارهای اجرایی شوند حرفه ای تر خواهند شد و از همه مهمتر فدراسیون فوتبال می تواند بی دغدغه به مسائل کلان بپردازد.