مدیر امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: پروازهای به سمت ترکیه همچنان در حالت تعلیق است و تکلیف پروازهای شب تا عصر امروز مشخص خواهد شد.

مدیر امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی گفت: پروازهای به سمت ترکیه همچنان در حالت تعلیق است و تکلیف پروازهای شب تا عصر امروز مشخص خواهد شد.

کوروش فتاحی ، در خصوص لغو پروازها از تهران به مقصد ترکیه گفت: 3 پرواز باقی مانده به مقصد ترکیه تا ساعت 15.30 همچنان در حالت تعلیق وجود دارد.

وی در ادامه افزود: برای پروازهای ساعت 22 به بعد به مقصد ترکیه ساعت 15.30 جلسه‌ای با مسولین خواهیم داشت و وضعیت پروازها مشخص خواهد شد.

مدیر امور فرودگاهی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی تاکید کرد: تا اطلاع ثانوی به علت مامشخص بودن شرایط کلیه پروازها به سمت ترکیه از ایران به حالت تعلیق در آماده ولی امکان پرواز از سمت ترکیه به مقصدایران وجود دارد.

انتهای پیام/