مهدی طارمی که همراه تیمش به اتریش نرفته در هتلی در ترکیه استراحت می کند

در حالی که تیم ریزه اسپور برای اردوی آتریش به آلمان سفر کرده است تا از این کشور به اتریش برود، مهدی طارمی در یکی از هتل های ترکیه مستقر است. این عکس آخرین تصویر از مهدی طارمی است که نشان می دهد به همراه هم تیمی هایش به آلمان نرفته است و این موضوع می تواند برای طارمی دردسر ساز شود.

این در حالی است که رامین رضاییان با تیم ریزه اسپور به اتریش رفته است.