دیده‌بان حقوق بشر از رئیس‌جمهور ترکیه خواست از دموکراسی از طریق احترام به قوانین و حقوق بشر حمایت کند.

دیده‌بان حقوق بشر

به نقل از سایت اینترنتی النشره، دیده‌بان حقوق بشر از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه خواست از طریق احترام به قوانین و حقوق بشر بجای بی توجهی به این اصول، از دموکراسی در کشور خود حمایت کند.

دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد که سرعت و حجم بازداشت‌ها در ترکیه نشان می‌دهد که این یک عملیات "پاکسازی" است نه عملیاتی که براساس اسناد و مدارک انجام می‌شود.

به گفته دیده‌بان حقوق بشر شهروندان ترکیه که برای دفاع از دموکراسی به خیابان‌ها آمدند شایسته اقداماتی هستند که در آن حفظ قوانین و حق آزادی رعایت شود.

به دنبال کودتای نافرجامی که اخیرا در ترکیه رخ داد، آنکارا هزاران تن را بازداشت، اخراج یا تعلیق کرده است.