همانطور که مشاهده می‌کنید این روزنامه اسامی بهترین‌های لیگ را منتشر کرده است.