توصیه نزدیکان امیری به این بازیکن را روی جلد خبر ورزشی مشاهده می‌کنید. تصویر اصلی هم به ملاقات گرم منصوریان و کریمی اختصاص دارد.