تیتر اصلی این روزنامه به اظهارات آرش برهانی اختصاص دارد. همچنین گمانه‌زنی درباره انتخاب مرد سال فوتبال ایران هم تیتر دیگر گل است.