این روزنامه به موضوع زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی پرداخته و کنایه ای هم به پرسپولیسی‌ها زده است.