در مراسم جشن پیراهن تراکتور از لباس جدید این تیم در لیگ شانزدهم رونمایی شد.

در مراسم جشن پیراهن تراکتور از لباس جدید این تیم در لیگ شانزدهم رونمایی شد.