مهاجم استقلال که یکی دو روز است در کنار تیم آلانیا اسپور حضور دارد، از روز پنجشنبه تمریناتش را با این تیم استارت می زند.

سجاد شهباززاده در 2 روز گذشته در تمرینات آلانیا اسپور شرکت کرد اما با پایان اردوی این تیم او فعلا استارت می زند.

آلانیا اسپور قرار است از روز پجشنبه اردوی جدیدی در ترکیه برگزار شود و از در اردو تمرینات جدی شهباززاده آغاز خواهد شد.